Image

 

Arbeidsrechtspecialist

 

Stoop Advocatuur is volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht.
Mr. Annemieke Stoop helpt u of uw onderneming bij juridisch complexe vraagstukken maar ook bij alledaagse vragen op het gebied van het arbeidsrecht. Ook is zij graag een sparringpartner voor HR-professionals.

Meer weten? Neem contact op voor een half uur gratis advies of een kennismakingsgesprek.

 

Diensten

 

Bent u werkgever en heeft u juridisch advies nodig?
Of bent u werknemer en wordt u geconfronteerd
met een situatie op het werk waarvoor juridisch advies
of rechtsbijstand raadzaam is? Neem dan vrijblijvend
contact op voor een oriënterend gesprek
om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

 

 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten

 • Vaststellingsovereenkomsten / beëindigingsovereenkomsten

 • Statutair bestuurder

 • Individueel ontslag

 • Ontslag op staande voet

 • Inhuren van zelfstandigen, ZZP-ers

 • Uitzenden, detacheren en payrollen

 • Cao’s

 • UWV procedures

 • Betaling van loon

 • Ziekte / arbeidsongeschiktheid

 • Disfunctioneren van werknemers

 • Dossieropbouw

 • Reorganisaties, fusies en overnames

 • Harmoniseren / wijzigen van arbeidsvoorwaarden

 • Medezeggenschap, ondernemingsraad

 • Concurrentiebeding, relatiebeding

 

 

"Nogmaals hartelijk dank.
Ik waardeer het zeer dat je me op zo'n korte termijn en op prettige wijze hebt geholpen."

6 Tips bij ontslag op staande voet

 

Ontslag op staande voet geven is een heftige gebeurtenis. Een werknemer heeft iets gedaan waardoor hij per direct ontslagen moet worden. Na een ontslag op staande voet bestaat het risico om in meerdere procedures te belanden. Een werknemer krijgt per direct geen loon meer. Ook zal een werknemer geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering, omdat het UWV bij een terecht ontslag op staande voet zal oordelen dat de werknemer verwijtbaar werkloos is. Dat maakt dat een werknemer zich in de meeste gevallen niet zal neerleggen bij het ontslag. Om de kans te vergroten dat een ontslag op staande voet stand houdt geef ik u de volgende tips.

 

1. Een goed begin is het halve werk

Zorg ervoor dat het werknemers duidelijk is welk gedrag niet is toegestaan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een personeelshandboek, e-mail/internetprotocol of veiligheidsrichtlijnen. Daarin moet duidelijk staan dat de sanctie voor bepaald gedrag ontslag op staande voet kan zijn. Dit betekent niet automatisch dat een dergelijk ontslag rechtsgeldig is, maar de zaak wordt er wel sterker door. Zorg er ook voor dat de werknemer tekent voor ontvangst van de regels en laat het bij voorkeur onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Let er ook op dat het opnieuw wordt uitgereikt als er een nieuwe versie is. Wees verder consequent: als u eerder bepaald gedrag door de vingers heeft gezien, maakt de werknemer meer kans om het ontslag op staande voet met succes aan te vechten.

2. Vraag de werknemer wat er is gebeurd

Het is essentieel om hoor- en wederhoor te plegen. Ga zo snel mogelijk na het incident met de werknemer in gesprek. Vertel wat er is geconstateerd en vraag de werknemer om zijn reactie of een verklaring. Vraag zo nodig door en zorg ervoor dat er wordt genotuleerd.

3. Dringende reden? Vraag juridisch advies

Er moet een ‘dringende reden’ zijn om over te gaan tot ontslag op staande voet. Bij een dringende reden moet u denken aan een ernstige gedraging, bijvoorbeeld diefstal, verduistering, mishandeling of belediging van werkgever of van collega's. Als duidelijk is wat er precies is gebeurd, kunt u telefonisch juridisch advies inwinnen. Schors de bespreking en zeg de werknemer dat u gaat nadenken over zijn/haar verklaring. Er is veel jurisprudentie over ontslag op staande voet en alle omstandigheden spelen mee. Zo kan het wegnemen van een paar euro of een artikel van geringe waarde toch reden zijn voor ontslag op staande voet. Aan de andere kant kan de gedraging heel ernstig zijn, maar houdt een ontslag op staande voet toch geen stand. Vraag een arbeidsrechtspecialist om in te schatten of het ontslag stand zal houden. Als er meer tijd nodig is, bijvoorbeeld voor onderzoek, kunt u de werknemer schorsen in afwachting van de uitkomst van het onderzoek. Met name bij zaken waar de verdenking speelt van diefstal, verduistering of fraude, kunt u nader onderzoek (laten) verrichten voordat u ontslag op staande voet geeft.

4. Snel handelen

Als u besluit tot ontslag op staande voet over te gaan, moet u dit ‘onverwijld’ doen. U moet na ontdekking van de (mogelijke) dringende reden direct in actie komen. Ook het starten van een eventueel nader onderzoek, het mededelen van de reden voor ontslag en het geven van het ontslag moeten snel gebeuren.

5. Ontslag geven

Als u besluit tot ontslag over te gaan, moet u de reden(en) aan de werknemer vertellen. Let daarbij op dat u geen strafrechtelijke termen gebruikt. Als een kassière bijvoorbeeld voor zichzelf geld uit de kas heeft weggenomen, is dit geen diefstal maar verduistering. Als u als reden ‘diefstal’ of ‘stelen’ geeft, kan het ontslag daardoor ongeldig zijn.

6. Bevestigen

Bevestig het ontslag op staande voet schriftelijk. In de jurisprudentie is terug te zien dat de formulering hiervan zeer nauw luistert. Een verkeerde of onvolledige formulering kan ervoor zorgen dat het ontslag geen stand houdt. Win hiervoor altijd juridisch advies in.

Ontslag op staande voet? Loop als werkgever geen onnodige risico’s en laat u goed juridisch adviseren.

Over ons

 

In 2001 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de richtingen bedrijfsrecht en civiel recht. Vanaf dat moment heb ik mij altijd bezig gehouden met het arbeidsrecht. In 2002 ben ik beëdigd als advocaat en tot 2013 ben ik werkzaam geweest bij een gerenommeerd, middelgroot advocatenkantoor in Leiden. Daarna werd ik medeoprichter van het kantoor Lexam Advocaten en heb ik een half jaar als interimadvocaat bij werkgeversvereniging AWVN in Den Haag gewerkt. In april 2017 heb ik Stoop Advocatuur opgericht.

In 2011 heb ik de arbeidsrechtelijke specialisatieopleiding PALA (de Post Academische Leergang Arbeidsrecht) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam succesvol afgerond. Verder ben ik lid van de specialisatievereniging VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland), wat een kwaliteitskeurmerk is voor arbeidsrechtadvocaten, en de VHA (Vereniging Haagse Arbeidsrechtadvocaten).

Van mij hoeft u geen wollige taal te verwachten: in mijn advisering ben ik glashelder, efficiënt en pro-actief. Mijn praktische aanpak en uitstekende bereikbaarheid wordt door mijn cliënten gewaardeerd, ik ben huisadvocaat en sparringpartner van diverse ondernemingen en HR-professionals.

Ik vind het belangrijk om actief te zijn in en voor de maatschappij. Ik ben bestuurslid van de stichting Beelden in Leiden en voorzitter van een locale speeltuin. Mijn kantoor is volledig gedigitaliseerd om efficiënt, kostenbesparend en milieuvriendelijker te werken.

 

"Bedankt voor de uitstekende en prettige wijze waarop jij ons hebt geholpen het beleid te wijzigen.
De eerste gesprekken over de toepassingsmogelijkheden ervan zijn in gang gezet.
"

 

Werkwijze

 

 • Ervaren en gespecialiseerde advocaat

 • Half uur gratis advies

 • Ook buiten kantooruren bereikbaar

 • Uiterlijk binnen 24 uur reactie

 • Rechtstreeks contact met uw eigen advocaat

 • Uurtarief, vaste prijs en abonnement

 • Inhouse workshop of lezing op maat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Voor het beoordelen van mijn vaststellingsovereenkomst ben ik bij Annemieke Stoop terechtgekomen.
Ze ging zeer professioneel te werk! Daarmee bedoel ik dat ze de zaken zeer helder en duidelijk uitlegt.
Je voelt duidelijk dat ze gespecialiseerd is in het arbeidsrecht. Ook kon ik op zeer korte termijn bij haar terecht."